UMUT YAYIMCILIK
Umut Yayimcilik

UMUT YAYIMCILIK Hakkında

UMUT YAYIMCILIK, Dünya’da ve Türkiye’de sınıf bilinçli proletaryanın ve bağlaşıkları ezilen emekçi halk kitlelerinin kurtuluşu için sürdürülen mücadelelerin yanında, safında ve içinde olanların diyalektik tarihsel materyalizmin yol göstericiliğinde, Proleter ideolojinin süzgecinden geçen tarihlerini, düşünsel, siyasi  ve  sanatsal üretimlerini yayan çizgide bir yayım evidir.

Emperyalizme, kapitalizme, feodalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı, Demokratik Halk Devrimi, Sosyalizm ve Komünizm mücadelesi yolunda sınıf düşmanlarına karşı yürütülen mücadelenin yanında olarak; Sosyalist ve devrimci saflarda gözükerek işçi sınıfını zehirleyen, şovenizme, sosyal-şovenizme, düzeni iyileştirme çabalarıyla ömür tüketen pasifizme,  parlamentarizme, reformizme ve tasfiyeciliğe, Marksizm-Leninizm-Maoizm (MLM) bilimini çarpıtan  her türden sağ ve sol  oportonizme, revizyonizme, Troçkizm’e, ve her türlü karşı-devrimci akımlara yönelik enternasyonal proletaryanın, proleter dünya devrimi yolunda sürdürdüğü mücadelenin savunucusu ve sesi olma yolunda; MLM biliminin ve 50 yıldan bugüne  ülkemizde sürdürülen Komünist görüşlerin Türkiye coğrafyasında, savunulması ve yaşatılması yolunda süren mücadele geleneğinin devamcısıdır.

UMUT YAYIMCILIK, devrimci birikim ve değerleri  sınıf mücadelesinin hizmetine sunan,  kitap, çeviri, teorik çalışma ve pratik tecrübelerin belgelerini dönemin ihtiyaçlarını gözeterek seçen ve sunan bir kitaplık olmaya çalışacak, hizmet verecektir.