Umut Yayımcılık'tan

Call for International Symposium on Maoism

The International Symposium on Maoism, dedicated to the 130th anniversary of Mao Zedong’s birth, will be held in Istanbul on April 6-7.

The illuminated path of Marxism-Leninism-Maoism continues to guide the oppressed peoples of the world, especially the working class.

ULUSLARARASI MAOZİM SEMPOZYUMUNA ÇAĞRI

Uluslararası proletaryanın büyük ustası #MaoZedong’un 130. doğum yıldönümüne atfettiğimiz Uluslararası Maoizm Sempozyumu’nda buluşuyoruz.

Marksizm-Leninizm-Maoizm’in ışıklı yolu, başta işçi sınıfı olmak üzere dünyanın ezilen halklarına yol göstermeye devam ediyor.